Z dwóch zrób trzy! – Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium kontaktowe dla nauczycieli online

21.10.2020  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

Nasza organizacja partnerska Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów szkół z Polski, Niemiec i Ukrainy, zainteresowanych realizacją trójstronnych wymian szkolnych/pozaszkolnych na seminarium kontaktowe.

Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym od 25 do 27 listopada 2020 roku

Cel

Seminarium ma na celu zbudowanie partnerstw między szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi z Polski, Niemiec i Ukrainy, wspólne wypracowanie projektów trójstronnej wymiany szkolnej/pozaszkolnej z partnerami z Ukrainy, wymianę doświadczeń i doradztwo w zakresie praktycznych oraz organizacyjnych aspektów wymiany szkolnej na żywo oraz zdalnie, zapoznanie z elementami edukacji globalnej oraz międzykulturowej podczas realizacji wymiany oraz prezentacje metod i programów umożliwiających przeprowadzenie programu wymiany w trybie zdalnym.

Tematy:

 • edukacja globalna i międzykulturowa podczas wymian,
 • wyzwania związane ze zmianami społeczno-klimatycznymi a edukacja,
 • proces grupowy w czasie wymiany,
 • metody aktywizujące,
 • animacje językowe,
 • giełda partnerów,
 • planowanie wspólnych projektów na najbliższy rok,
 • procedura składania wnioskować w PNWM,
 • wyzwania edukacji zdalnej oraz nowe możliwości zdalnych wymian młodzieży.

Metody:

 • praca metodami edukacji pozaformalnej,
 • doświadczenie wymiany i procesu grupowego, aby odczuć korzyści płynące z tego procesu edukacyjnego,
 • praca w małych grupach,
 • zajęcia praktyczne i warsztaty tematyczne prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych,
 • wszystkie metody będą przeprowadzone za pomocą aplikacji online, co da możliwość uczestnikom zapoznać się z tymi narzędziami.

Grupa docelowa

Nauczycielewychowawcydyrektorzy oraz multiplikatorzy ze szkół z Polski, Niemiec i Ukrainy chcący nawiązać nowe partnerstwa i realizować trójstronną wymianę szkolną.

Sprawy organizacyjne:

Seminarium odbędzie się w języku polskim, niemieckim oraz ukraińskim, nie jest wymagana znajomość j. angielskiego. Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym  do 15.11.2020. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osoba do kontaktu:

Liubov Shynder
liubov.shynder@krzyzowa.org.pl
tel: +48 506 725 940
www.krzyzowa.org.pl

Ulotka do pobrania

 

Nach oben