Szkolenie „Nieograniczony wzrost na ograniczonej planecie? — Ekologiczne granice Ziemi”

07.02.2020  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

Jesteś edukatorem(-rką), trenerem(-rką) lub nauczycielem(-lką)? Interesują cię kwestie i metody działań proekologicznych, przyszłość naszej planety oraz kwestie globalnego podziału zasobów? Jeśli tak, to zapraszamy na szkolenie!

Szkolenie jest skierowane do dwóch grup z Niemiec i z Polski: nauczycielek i nauczycieli w szkołach ogólnokształcących i zawodowych oraz (przyszłych) edukatorek i edukatorów w obszarze kształcenia pozaszkolnego (działaczki i działacze na rzecz ochrony środowiska, osoby związane z EZR czy edukacją globalną itp.). Wymiana doświadczeń i wiedzy w tak interdyscyplinarnej i międzynarodowej grupie ma duży potencjał wzbogacenia naszej codziennej pracy o nowe punkty widzenia.

Wspólnie wypróbujemy różnorakie metody z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR), postwzrostu oraz transformatywnego uczenia się i poddamy je krytycznej refleksji. Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki będą mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, tak że nie zabraknie okazji do koleżeńskich dyskusji z innymi osobami angażującymi się na rzecz edukacji i środowiska. 

Będziemy zajmować się m. in. następującymi kwestiami:

  • Jak się ma nasza planeta? – analiza stanu i nasza odpowiedzialność
  • Co przyczyniło się do obecnego stanu? – zarys historyczny i teoretyczny
  • Co możemy zrobić, aby działać w sposób zrównoważony? – krytyczne spojrzenie na różne rozwiązania

<link pl/projekty/transformacja-spoleczno-ekologiczna/odwaga-do-zmian-odwaga-do-dzialania/ _blank - "Opens external link in new window">Więcej informacji</link>

Nach oben