Sympozjum „Negocjowanie ekologicznych wyzwań – jak organizować współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich?”

11.02.2020  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

Podczas sympozjum będziemy zastanawiać się, w jaki sposób kształtować dialog i skuteczną współpracę pomiędzy reprezentantami i reprezentantkami ekologicznych oraz społeczno-gospodarczych interesów. Skupimy się przy tym na następujących zagadnieniach: transformacja energetyczna, modyfikacja obecnego modelu rolnictwa, obszary chronione o dużych powierzchniach.

Do dyskusji zapraszamy:

  • osoby zaangażowane na rzecz obszarów chronionych, transformacji rolnictwa i energetycznej, jak i osoby zainteresowane tymi kwestiami,
  • edukatorów/-ek zrównoważonego rozwoju i przyrodniczych,
  • aktywistów/-ki, polityków/-czki, pracowników/-ce administracyjnych i samorządowych
  • przedstawicieli/-ki społeczeństwa obywatelskiego (inicjatywy, stowarzyszenia, ruchy społeczne).

Sympozjum odbędzie się w ramach projektu „Odwaga do zmian, odwaga do działania”.

Więcej informacji

Nach oben