Sympozjum „Do dzieła! Jak tworzyć zrównoważone ekologicznie miejsca edukacji?”

11.09.2019  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

Zrównoważony rozwój jest uwzględniany w coraz większej liczbie szkoleń i seminariów - jednak często zdarza się to w oderwaniu od rzeczywistego środowiska uczenia się. Jak możemy oczekiwać, że uczestnicy przyjmą ekologiczny, niskoemisyjny, zrównoważony styl życia, jeśli po wyjściu z sali seminaryjnej doświadczą zupełnie innej rzeczywistości?

To polsko-niemieckie sympozjum ma na celu zainicjowanie owocnej wymiany pomiędzy tymi, którzy pracują w obszarze edukacyjnym, a tymi, którzy zapewniają środowisko do nauki. Wspólnie przedyskutujemy i doświadczymy, w jaki sposób możemy stworzyć zrównoważone środowisko dla edukacji: jak sprawić, aby ośrodki edukacyjne były bardziej przyjazne dla środowiska i zrównoważone ekologicznie (np. w zakresie wyżywienia, wyposażenia technicznego, zakwaterowania)? Jak zapewnić autentyczność i spójność projektu szkoleniowego (np. w materiałach edukacyjnych, postawie trenerów, podróżach)? Jednym słowem: jak możemy praktycznie wdrożyć to, o czym rozmawiamy?

Dalsze informacje oraz zgłoszenia

Nach oben