Nowy podręcznik: The Course of (Hi)Stories

23.02.2021  |  Publikacja

Ten podręcznik mówi o tym, jak zajmować się w edukacji pozaformalnej tematem różnych narracji, wykorzystując do tego podcasty.

W pierwszej części piszemy o doświadczeniach ze zdalnego seminarium dotyczącego historyczno-politycznego zagadnienia (narracje wokół judaizmu, Holocaustu i Izraela w Polsce i w Niemczech). Druga część zawiera wskazówki, jak tworzyć podcasty i jak je stosować w działaniach edukacyjnych.

Wydawnictwo powstało w ramach seminarium „The Course of (Hi)Stories”, które przeprowadziliśmy w 2020 roku wspólnie z mit Minor Projektkontor für Bildung und Forschung.

„The Course of (Hi)Stories” jest napisane w języku angielskim.
Pobierz

Nach oben