Zmarł prof. Włodzimierz Borodziej

20.07.2021  |  Nekrolog

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Włodzimierza Borodzieja.

Prof. Włodzimierz Borodziej był historykiem specjalizującym się w historii najnowszej, profesorem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorem naczelnym „Polskich Dokumentów Dyplomatycznych” wydawanych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz przewodniczącym Rad Naukowych Imre Kertész Kolleg w Jenie (od 2016 r.) i Domu Historii Europejskiej w Brukseli (2009-2019).

Był jedną z najważniejszych osób działających na polu akademickiej współpracy polsko-niemieckiej oraz członkiem Rady Fundacji „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego.

W 2020 roku dr Robert Żurek, dyrektor zarządzający Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego der Stiftung Kreisau, przeprowdził z prof. Włodzimierzem Borodziejem wywiad. Poruszają w nim m.in. kwestie pamięci o wydarzeniach drugiej wojny światowej. Rozmowy można wysłuchać w formie podcastu lub przeczytać na portalu „wiez.pl“.