Model Krzyżowa: teatr i ruch

01.05.2017  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

Osoby pracujące z młodzieżą w Polsce i Niemczech zapraszamy do udziału w międzynarodowym szkoleniu z zakresu różnorodności i edukacji włączającej „Model Krzyżowa: teatr i ruch“. Jego celem jest rozpowszechnienie metod i koncepcji międzynarodowej, inkluzywnej pracy z młodzieżą.

Sześciodniowe szkolenie „Model Krzyżow: teatr i ruch“ poświęcone jest głównie pedagogice teatralnej jako metodzie dobrze sprawdzającej się w międzynarodowych, inkluzyjnych programach kształceniowych. Przedstawiciele i twórcy grupy teatralnej Jubilo z Wrocławia w ramach kilkudniowych warsztatów podzielą się swoim rozległym doświadczeniem z wykorzystania teatru, ruchu i muzyki w pracy inkluzyjnej. Poprzez praktyczne ćwiczenia uczestnicy otrzymają wgląd w zróżnicowaną metodykę pedagogiki ruchowo-teatralnej. Poprzez aktywne uczestnictwo zdobędą nowe kompetencje metodyczne, a także dyskutować będą nad możliwościami wykorzystania poznanych metod we własnej pracy.

Poza wspólną dyskusją na temat wizji edukacji włączającej przedstawione, przetestowane i ocenione zostaną metody i sposoby organizowania międzynarodowych projektów włączających. Planowane jest ponadto stworzenie odpowiedniej przestrzeni do wymiany kontaktów pomiędzy uczestnikami treningu, dzielenia się doświadczeniami oraz pomysłami, jak również rozwoju nowych projektów.

Kiedy: 1-6 maja 2017 roku
Gdzie: Krzyżowa k. Świdnicy
Kto: osoby pracujące w obszarze międzynarodowej edukacji włączającej, nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy i inni zainteresowani tematyką inkluzji z Polski, Niemiec, Czech i Rumunii
Język: Szkolenie będzie tłumaczone na wszystkie języki spotkania. Opłata za uczestnictwo (PL): 50,00 €, opłata ze zniżką 30,00 € (studenci, osoby uczące się, osoby bezrobotne oraz według indywidualnych ustaleń). Opłata pokrywa koszty zakwaterowania w pokojach dwuosobowych, wyżywienie, program oraz materiały edukacyjne. 
Język: Szkolenie będzie tłumaczone na wszystkie języki spotkania.

Opis projektu | <link pl/projekty/edukacja-wlaczajaca/model-krzyzowa/zgloszenia-model-krzyzowa/ - - "Opens external link in new window">Formularz zgłoszeniowy</link>

Nach oben