Local in Global FORUM 2021: Sustainable Development in Rural Areas – Ideas, Good Practice and Fruitful Exchange

24.03.2021  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

Forum dla osób działających w edukacji pozaformalnej, którzy są zainteresowani wymianą myśli i doświadczeń w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich, oraz podzieleniem się przykładami dobrych praktyk.

Nach oben