Let's not WASTE the planet! Część 2

12.04.2021  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

Zapraszamy młodych działaczy i działaczki na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i ochrony środowiska mieszkających w Polsce, Niemczech i Francji na zdalną wymianę

Podczas trzech spotkań uczestnicy i uczestniczki będą się poznawać oraz wymieniać doświadczeniami w działaniach na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w swoich krajach. Wspólnie poczynią kroki ku oszczędzaniu zasobów w swoim otoczeniu, dowiedzą się, jak wyrażać swoje pomysły w twórczy sposób i jak dotrzeć do decydentów z konkretnymi propozycjami zmian polityki.

Seria spotkań „Let's not WASTE the planet!” skierowana do młodych osób (18-26) z Polski, Francji oraz Niemiec i ma na celu:

  • wzmocnienie ich społeczno-politycznego zaangażowania,
  • poszerzenie ich kompetencji,
  • umożliwienie im nawiązania transgranicznych kontaktów.

W programie zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: zapobieganie powstawaniu odpadów, problem konsumpcjonizmu i (nadmierne) wykorzystywanie zasobów.

Projekt składa się z trzech kilkudniowych spotkań młodzieży, które odbędą się (z powodu pandemii) zdalnie między październikiem 2020 a wrześniem 2021 roku. Znajomość języków obcych nie jest wymagana – zapewniamy tłumaczenie.

Dowiedź się więcej na stronie projektu

Nach oben