Let's not WASTE the planet!

22.07.2020  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

Projekt dla młodych działaczek i działaczy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i ochrony środowiska mieszkających w Polsce, Niemczech i Francji

Podczas trzech spotkań uczestnicy i uczestniczki będą się poznawać oraz wymieniać doświadczeniami w działaniach na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w swoich krajach. Wspólnie poczynią kroki ku oszczędzaniu zasobów w swoim otoczeniu, dowiedzą się, jak wyrażać swoje pomysły w twórczy sposób i jak dotrzeć do decydentów z konkretnymi propozycjami zmian polityki.

Seria spotkań „Let's not WASTE the planet!” skierowana do młodych osób (18-26) z Polski, Francji oraz Niemiec i ma na celu:

  • wzmocnienie ich społeczno-politycznego zaangażowania,
  • poszerzenie ich kompetencji,
  • umożliwienie im nawiązania transgranicznych kontaktów.

W programie zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: zapobieganie powstawaniu odpadów, problem konsumpcjonizmu i (nadmierne) wykorzystywanie zasobów.

Projekt składa się z trzech jednotygodniowych spotkań młodzieży, które odbędą się kolejno w Niemczech, Polsce i Francji między październikiem 2020 a wrześniem 2021 roku. Zapewniamy tłumaczenie.

Strona projektu

Nach oben