Temat roku 2018–2019: Odwaga do zmian, odwaga do działania

18.12.2017  |  Temat roku

Żyjemy w czasach globalnych przemian spowodowanych działaniem człowieka, w erze zmian klimatycznych, społecznych i ekonomicznych kryzysów, cyfryzacji, gwałtowanych sporów w wielu miejscach na Ziemi, a wreszcie ruchów migracyjnych, wynikających z tych zróżnicowanych przyczyn. Zjawiska te stawiają nas przed ogromnymi wyzwaniami. Musimy zatem zrewidować nasze style życia, własne postępowanie, poddać krytycznej refleksji to, jaki wpływ na przemiany w świecie mają: nasza postawa konsumpcyjna, decyzje polityczne na lokalnym i wyższym poziomie, a nawet nasz sposób komunikacji.

Aktywne zmierzenie się z tymi wyzwaniami zamiast ich wyparcia, wymaga odwagi. Wielu aktorów sceny politycznej kwestionuje obecnie takie fakty, jak zmiany klimatyczne; wielu sądzi, iż izolacja i zamknięcie granic pozwoli oddalić od progu własnych drzwi problemy świata; wielu próbuje rozgrywać przeciw sobie różne grupy ludzi i pobudzać ich do wzajemnej nienawiści.

Lecz także w przypadku tych, którzy nie odgradzają się od globalnych zmian, istnieje znaczny rozdźwięk pomiędzy świadomością tego, że coś musi się zmienić, a ich własną postawą. Wiele problemów zdaje się zbyt poważnych, żeby samodzielnie móc coś zmienić. Niewątpliwie potrzebna jest większa odwaga do działania!

Jako Kreisau-Initiative, pragniemy wskazywać w naszej pracy projektowej możliwości pozytywnego kształtowania zmian. W szczególności w ramach działu tematycznego „Transformacja społeczno-ekologiczna“, ale także w pozostałych obszarach merytorycznych, chcielibyśmy zachęcać innych do własnej i wspólnej aktywności. W tym celu chcemy pokonywać granice pomiędzy krajami, grupami społecznymi i różnymi percepcjami, aby ludzie mogli podjąć rozmowę, wymianę, by mogli wnieść do niej własne doświadczenia i poglądy. Należy przełamać rzekomo niezachwiane dogmaty i wyuczone wzorce, aby aktywnie kształtować zmiany, a nie jedynie uczyć się żyć z ich następstwami. Chodzi o wiele małych akcji i inicjatyw na szczeblu lokalnym, które wywierają wpływ na rozwój globalny. 

Edukacja i spotkania w Krzyżowej stanowią przestrzeń, w jakiej tworzymy wspólne, pozytywne wizje przyszłości; w kręgu osób, z którymi łączy nas więź, jako ponadgraniczna wspólnota pracujemy nad praktyczną utopią. Chodzi przy tym w szczególności o wzmocnienie pozycji, a zatem doświadczenie własnej kompetencji do działania przez osoby i grupy, jakie w społecznym dyskursie są raczej marginalizowane. Owa kompetencja do działania we własnym życiu oraz w grupie, którą odkrywamy w czasie międzynarodowego projektu, zwiększa zarówno samoświadomość danej osoby, jak i jej wrażliwość na najbliższe otoczenie.

Pytania, jakie będą w tym roku towarzyszyły naszej pracy to: Jak wypełnić lukę pomiędzy wiedzą o konieczności działania a działaniem? Jak możemy pobudzić ludzi do dialogu oraz aktywnego kształtowania ich otoczenia, szczególnie poprzez projekty edukacyjne i spotkania? Jak dzięki szkoleniom specjalistycznym wprowadzić w środowisku edukacyjnym szerszy dyskurs wokół kwestii transformacji społeczno-ekologicznej? Jak możemy włączyć do naszej pracy dalsze grupy, które obecnie są w niewystarczający sposób reprezentowane bądź całkiem marginalizowane w edukacji pozaformalnej i spotkaniach? Jak umożliwić im wzajemną wymianę i wzmocnić ich pozycję?

Żyjemy w czasach pełnych wyzwań, ale także możliwości wywierania wpływu przez każdą jednostkę. Odwaga, jaka niezbędna jest do działania, pozwala kształtować wartościową przyszłość dla wszystkich.