„In Between?” łączy młodych ludzi z czterech krajów

03.09.2021  |  Projekty

Od 4 do 11 września młodzi ludzie z Niemiec, Polski, Słowacji i Ukrainy wezmą udział w letniej szkole „In Between?”, która poświęcona jest (ponownemu) odkrywaniu różnorodności kulturowej i wieloetnicznych społeczeństw w regionach przygranicznych.

Uczestnicy i uczestniczki przeprowadzają wywiady ze świadkami historii i utworzą podcasty o specyfice odwiedzanego regionu przygranicznego. Projekt organizowany jest przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność (ENRS) z siedzibą w Warszawie.  

Tegoroczna, szósta już edycja „In Between?” odbywa się pod hasłem „Sąsiedzi spotykają się na pograniczu”. Uczestnicy i uczestniczki z czterech krajów podzieleni zostaną na trzy dwunarodowe zespoły i podczas podróży studyjnej odkryją miasta oraz krajobrazy leżące na pograniczu polsko-niemieckim, polsko-słowackim i polsko-ukraińskim. Podczas tygodniowego pobytu grupy opracują scenariusz i wykonają nagrania do podcastu o historii i życiu mieszkańców odwiedzanego regionu.

Kreisau-Initiative jest współorganizatorem projektu, a finansuje go Stifftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“).