Rozmowa z osobami, które sprawiają, że działalność Kreisau-Initiative przynosi skutki

02.03.2021  |  Rozmaitości

Niedawno zapytaliśmy kilka osób współpracujących z Kreisau-Initiative, jak to na nich wpłynęło i co im przyniosło.

Wieloletnie działania edukacyjne prowadzone przez Kreisau-Initiative przynoszą owoce. Uczestnicy naszych projektów, trenerki, nauczyciele, edukatorki i organizacje partnerskie szerzą myśl współdziałając współodpowiedzialnie współtworzymy, czyli nasz temat przewodni na lata 2020–2021. Poniżej przedstawiamy Państwu cztery osoby, które, wziąwszy udział w działaniach Kreisau-Initiative, zaczęły być aktywne w swoim otoczeniu, współkształtować zmianę i przejmować odpowiedzialność.

Zapraszamy do przeczytania rozmowy.

Nach oben