„Get involved!” moduły szkoleniowe dla osób zainteresowanych dołączeniem do bazy trenerów

26.02.2018  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

„Get involved!” to seria modułów szkoleniowych dla osób zainteresowanych dołączeniem do bazy trenerów trzech międzynarodowych organizacji: stowarzyszenia Kreisau-Initiative (Niemcy), Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (Polska) oraz stowarzyszenia Zamek Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań. Instytucje te specjalizują się w prowadzeniu projektów międzynarodowych, których główną grupą docelową jest młodzież. Oferta tego projektu szkoleniowego skierowana jest do osób zainteresowanych pracą w zakresie koordynowania, prowadzenia oraz tłumaczenia projektów międzynarodowych.

Projekt „Get involved!” składa się z dziesięciu modułów (szkolenie podstawowe, 8 modułów specjalistycznych, spotkanie podsumowujące). Zgłoszenie do udziału w projekcie zakłada obowiązkową obecność na szkoleniu podstawowym, przynajmniej jednym module specjalistycznym oraz na spotkaniu podsumowującym. Rozpiskę konkretnych modułów wraz z datami znajdą Państwo na dole tego tekstu.

Podczas szkolenia podstawowego poruszane będą następujące zagadnienia: podstawowa wiedza nt. międzynarodowych spotkań młodzieży (cele spotkań, struktura, fazy dynamiki grupowej), charakterystyka grup docelowych, podstawy edukacji pozaformalnej, podstawy metodyczne: aspekt poznawania się i integracji grupy, wielojęzyczność podczas projektów, dawanie feedbacku, przeprowadzanie ewaluacji projektów, historia Krzyżowej.

Moduły specjalistyczne służą zdobyciu wyspecjalizowanej wiedzy i kompetencji w różnych dziedzinach wedle zainteresowań przyszłych/aktualnych trenerów. Każdy z uczestników będzie mógł wybrać sobie jeden lub nawet kilka modułów w tematyce, w której będzie chciał się doszkolić. Do uczestnictwa w tych modułach będą również zaproszeni trenerzy, pośrednicy językowi (tłumacze) i koordynatorzy projektów, którzy współpracują z partnerami projektu już od dłuższego czasu.

Ponadto na zakończenie projektu zaplanowane jest tzw. spotkanie podsumowujące, podczas którego spotkają się nowi i bardziej doświadczeni trenerzy. W ten sposób powstanie przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie prowadzania międzynarodowych projektów młodzieży. Po zakończeniu udziału w projekcie wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń.

W celu zebrania doświadczeń w kontekście przyszłej pracy trenerskiej w trakcie trwania projektu „Get involved!” będzie istniała możliwość odbycia hospitacji podczas projektów międzynarodowych.

Projekt jest finansowany przez programn Unii Europejskiej Erasmus+

Więcej informacji, zgłoszenie i szczegóły dot. pojedynczych modułów

Nach oben