Polecamy: publikacja „(Nie)obecny. Eseje o dialogu”

28.01.2021  |  Publikacja

Zawarte w niej eseje ukazują nie tylko stan dialogu we współczesnym świecie oraz doświadczenia zebrane w trakcie edukacji obywatelskiej, lecz także stanowią inspirację do podjęcia działań ku niwelowaniu kultury polaryzacji i sporu.

Jeden z esejów napisała Carolin Wenzel, specjalistka ds. programowych w Kreisau-Initiative. Odnosi się w nim do dialogu i trudności jego prowadzenia w czasie pandemii. Ponadto opisuje metodę kręgów naprawczych, którą stosujemy w naszych działaniach edukacyjnych.

Fragment Wstępu:

(…) Wydarzenia zachodzące w Polsce, Niemczech, jak i w wielu innych krajach europejskich, których świadkami jesteśmy w ostatnich latach, wyraźnie wskazują, że coraz mniej skłonni jesteśmy przejawiać podobną postawę. Znacznie częściej zaobserwować można wzrost tendencji skrajnych, przejawiające się także wysoką niechęcią do poszanowania osób prezentujących odmienne poglądy.

Jednym z przejawów narastającej polaryzacji społeczeństw jest nasilenie działań zmierzających do budowania silnej tożsamości grupowej – opierającej się na relacji „my” – „oni”. Prowadzi to do prób nie tylko zbudowania opozycji z osobami spoza danej wspólnoty, ale nawet do wykluczenia z niej tych, którzy nie wpisują się w wyobrażony model. Przyczyn rosnącej polaryzacji i trybalizmów można dopatrywać się zarówno w dynamicznych zmianach, jakie zachodzą we współczesnej kulturze, modelu ekonomicznym rynku medialnego, który nakierowany jest na tworzeniu treści tożsamościowych, czy także w zjawiskach, które wielokrotnie umykają naszej percepcji, jak skomplikowane algorytmy decydujące o tym, jakie treści wyświetlają nasze przeglądarki i kanały społecznościowe, a które zamykają nas w coraz szczelniejszych bańkach informacyjnych. Niezależnie jednak od tego, gdzie będziemy upatrywać źródeł tych tendencji, niezaprzeczalnym faktem jest, iż odchodzenie od dialogu i postawy nakierowanej na zrozumienie (chociaż niekoniecznie zaakceptowanie) poglądów drugiego człowieka, jest zjawiskiem niezwykle niepokojącym, któremu należy się przeciwstawiać.

Wydawnictwo powstało pod redakcją Tomasza Skoniecznego, a wydały je Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. Można ją pobrać ze strony internetowej Funacji „Krzyżowa”.

 

 

Nach oben