Dbanie o siebie podczas międzynarodowych działań edukacyjnych

11.12.2020  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

Seminarium dla osób pracujących w charakterze koordynatora(-rki) projektów, kierownika(-niczki) projektów, trenera(-rki), prowadzącego(-cej) warsztatów, pośrednika(-czki) językowego(-wej) podczas międzynarodowych działań edukacyjnych

Seminarium pt. „Dbanie o siebie podczas międzynarodowych działań edukacyjnych” oferuje wyjątkową możliwość skupienia się na osobach, które odgrywają ważną i odpowiedzialną rolę podczas międzynarodowych działań edukacyjnych, ale których potrzeby zazwyczaj odgrywają podrzędną rolę. W konsekwencji może to przejawiać się dużym stresem. Seminarium to oferuje ci czas dla siebie – na osobistą refleksję i dalszy rozwój w różnych rolach projektowych. Ten czas i refleksja pomogą ci w podwyższeniu jakości twojej pracy.

Podczas seminarium poświęcisz czas swoim indywidualnym potrzebom i nauczysz się, jak asertywnie komunikować je światu zewnętrznemu. Ponadto wyszkolisz się w empatii wobec siebie i innych. Zaprojektujesz również własną apteczkę pierwszej pomocy, która pomoże ci chronić swoje zasoby w stresujących sytuacjach projektowych.

Seminarium jest częścią projektu „Zdrowie psychiczne”.

Informacje o programie

Formularz zgłoszeniowy

Nach oben