Czy sprawiedliwy świat jest możliwy? – Globalizacja z perspektywy postkolonialnej

11.09.2020  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

Zapraszamy trenerów, edukatorki, nauczycieli i inne osoby z Polski, Niemiec i Czech na interaktywne szkolenie metodologiczne w formie zdalnej. Tematyka obejmuje takie zagadnienia jak: globalne kwestie (nie)sprawiedliwości, rozkład sił i struktury zależności, postkolonializm, przywileje, traktaty handlowe.

<link pl/projekty/transformacja-spoleczno-ekologiczna/odwaga-do-zmian-odwaga-do-dzialania/ - internal-link "Opens internal link in current window">Więcej informacji</link>

<link pl/projekty/transformacja-spoleczno-ekologiczna/odwaga-do-zmian-odwaga-do-dzialania/registration-courage-to-change-courage-to-act/ - internal-link "Opens internal link in current window">Zapisy</link>

Nach oben