Activists against Xenocide

26.04.2018  |  Zaproszenie do udziału w projekcie

W terminie 14 do 21 czerwca 2018 Kreisau-Initiative organizuje trening dla multiplikatorów pracy z młodzieżą z Polski, Niemiec, Estonii, Grecji, Macedonii, Serbii oraz Wielkiej Brytani wokół tematyki ucieczki i migracji w kontekście europejskim w historii i dziś.

Projekt "Activists against Xenocide" umożliwia uczestnikom z Polski, Niemiec, Estonii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Macedonii i Serbii wspólną dyskusję o zagadnieniach wokół temartyki ucieczki i migracji w kontekście europejskim. W ramach projektu organizowany jest trening dla multiplikatorów, którzy potem w ich lokalnych społecznościach będą mogli organizować mikroprojekty dla młodzieży. W drugiej części projektu niektórzy uczestnicy tych mikroprojektów wraz z ich trenerami mają możliwość uczestniczyć w międzynarodowej wymianie młodzieży w Krzyżowej.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy