Deklaracja misji Kreisau-Inititative e.V.

Misja

Jako zaangażowane obywatelki i zaangażowani obywatele działamy na rzecz jednoczącej się Europy oraz „Nowego Kreisau”. Czerpiąc z dorobku intelektualnego Kręgu z Krzyżowej oraz ruchu opozycyjnego Europy Środkowo-Wschodniej łączymy ludzi różnego pochodzenia w dialogu aktywnej pamięci, wzajemnego dostrzegania się i szacunku oraz konstruktywnego tworzenia.

Co jest dla nas ważne?

W naszej pracy i dla Krzyżowej czujemy się zobowiązani wypełniać następujące wartości:

  • Europejskie porozumienie poprzez aktywną dyskusję z historią ruchu oporu i opozycji XX wieku;
  • Świadomość indywidualnej odpowiedzialności, jako warunek demokratycznego, europejskiego społeczeństwa obywatelskiego;
  • Etyczne zorientowanie na uniwersalne prawa człowieka;
  • Uwzględnianie i włączanie do społeczeństwa obywatelskiego ludzi różnego pochodzenia społecznego, narodowego i etnicznego, niezależnie od wieku, płci, orientacji seksualnej, wyznania religijnego czy poglądów politycznych i z różnorodnymi ograniczeniami.

Nasz pedagogiczny cel zarysowuje się we wszystkich naszych spotkaniach i projektach edukacyjnych poprzez konkretne działania w codzienności, nastawienie na działanie, umożliwienia nauki poprzez doświadczenie oraz podejmowanie ważnych politycznych i społecznych tematów naszych czasów.

Czym chcemy być?

Stowarzyszenie Kreisau-Initiative e.V. jest najważniejszym partnerem polskiej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz inicjatorem pomysłów i projektów w sieci Krzyżowej. Jesteśmy aktywną organizacją pozarządową, w działalność której włączają się osoby z całych Niemiec. Pragniemy silniej połączyć Krzyżową/Kreisau ze społeczeństwem obywatelskim w Niemczech i Europie, uczynić ją rozpoznawalną dla szerokiej opinii publicznej, jak również zyskać dla naszych celów przychylność podmiotów decydujących.

Przeprowadzamy nasze projekty w ścisłej współpracy z Fundacją Krzyżowa, rozwijając ją nieprzerwanie pod względem merytorycznym i metodycznym. Dzięki pracy swojego biura projektowego, stowarzyszenie Kreisau-Initiative jest godnym zaufania partnerem, a także cenionym pomysłodawcą i organizatorem nowatorskich projektów dla mecenasów, współpracujących z nimi instytucji oraz dla tych grup docelowych, które zazwyczaj nie są wystarczająco uwzględniane i reprezentowane w spotkaniach międzynarodowych.